Phần mềm Quản lý Chi phí, Doanh thu Công trình

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHI PHÍ, DOANH THU CÔNG TRÌNH

 

 

Tải xuống: setupCONG_TRINH.rar hoặc Link dự phòng

    

      Phiên bản Client - Server (Mạng LAN):

        + 01 máy chủ lưu Cơ sở dữ liệu chung.

        + Các máy tính khác cùng dùng chung Cơ sở dữ liệu này.

        + Liên hệ: codedaoservice@gmail.com

     

    Phần mềm Quản lý Chi phí, Doanh thu Công trình là công cụ quản lý các công trình và chi tiết các khoản thu chi của công trình giúp cho người quản lý biết được chính xác chi phí, doanh thu của bất kì công trình nào.
    Phần mềm chạy trên máy tính sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows XP trở lên.Xin chân thành cảm ơn!

 

Thông tin liên hệ:

      Mr Tùng – Freelance Programmer

      Điện thoại: 0941.66.99.44

      Email: codedaoservice@gmail.com

      Website: http://codedao.com.vn